OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ
Z OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA

Své dlouholeté zkušenosti s přednáškovou činností uplatňuji na otevřených školeních o pracovním právu pro řadu vzdělávacích agentur v České republice (např. TSM, Intellego, Integracentrum, 1.VOX, Jan Mačát, KPS vzdělávací agentura, AJAK Žďár nad Sázavou, atd.). Nejčastěji mne ale můžete potkat na školení pořádaném AG vzdělávací agenturou, se kterou úzce spolupracuji.

Přehled aktuálních školení pro AG vzdělávací agenturu

 • PRACOVNÍ PRÁVO ZE VŠECH ÚHLŮ POHLEDU
  20. srpna 2018, Ostrava
 • PRACOVNÍ PRÁVO ZE VŠECH ÚHLŮ POHLEDU
  21. srpna 2018, Brno
 • PROBLÉMY V OBLASTI PRACOVNÍ DOBY A PŘEKÁŽEK V PRÁCI. SOUDNÍ JUDIKATURA V PRAXI.
  17. září 2018, Ostrava
 • ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ...SPORNÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA. DOVOLENÁ V PRAXI.
  26. září 2018, Prahaa