OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ
Z OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA

Své dlouholeté zkušenosti s přednáškovou činností uplatňuji na otevřených školeních o pracovním právu pro řadu vzdělávacích agentur v České republice (např. TSM, Intellego, Integracentrum, 1.VOX, Jan Mačát, KPS vzdělávací agentura, atd.). Nejčastěji mne ale můžete potkat na školení pořádaném AG vzdělávací agenturou, se kterou úzce spolupracuji.

Přehled aktuálních školení pro AG vzdělávací agenturu

 • ZMĚNY V PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH OD ŘÍJNA 2017. KOMPLEXNÍ VÝKLAD PRO POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ.

  19. září 2017, Brno
 • ZMĚNY V PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH OD ŘÍJNA 2017. KOMPLEXNÍ VÝKLAD PRO POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ.

  21. září 2017, Ostrava
 • ZMĚNY V PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH OD ŘÍJNA 2017. KOMPLEXNÍ VÝKLAD PRO POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ.

  22. září 2017, Vyškov
 • VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

  11. října 2017, Praha
 • VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

  17. října 2017, Ostrava
 • VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

  19. října 2017, Brno