ČLÁNKY

Text právního předpisu je jedna věc. Jeho výklad a pochopení věc druhá. Jedno bez druhého se přitom neobejde. V této souvislosti mohou být personalistovi dobrým pomocníkem i články v odborných časopisech.

Článků k různým problémům z pracovněprávní praxe jsem napsal nespočet. Úryvky z nich najdete na této stránce. Celé znění článku je možné dohledat v příslušném periodiku nebo v některém z dostupných právních informačních systémů. V každém článku najdete informaci, kde konkrétně byl text publikován.

Nejnovější články

Dovolená v "hodinách" Když se člověka nedotčeného ve větší míře pracovním právem zeptáte, co slyšel nebo ví…
Rozhodnutí o organizační změně Bez toho to prostě nejde. Zaměstnavatel musí nejprve přijmout rozhodnutí o organizační změně,…
Kdy končí výkon práce Do 29. 7. 2020 platilo dle ustanovení § 73a odst. 1 zákoníku práce,…
Doba trvání Ačkoliv formulace o „době, na kterou se dohoda uzavírá“ může v praxi vyvolávat pochybnosti, zdali je…
Rozdílná povaha druhu práce a pracovní náplně se projevuje také při potřebě jejich změny. Druh práce lze…
O čem je vlastně ta dohoda? Není pochybnost o tom, že aby vůbec mohl zaměstnavatel určit zaměstnanci…
Jak k svátku přistupovat Aby zaměstnavatel správně zohlednil existenci svátku co do práv a povinností toho kterého…
Kdo má právo na pracovní volno S právem na pracovní volno není logicky spojena jakákoliv činnost zaměstnance na…
Pokud zaměstnanec onemocní a je mu ošetřujícím lékařem vystaveno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, má to hned…
Otázka Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou k výkonu práce A. Pracovní poměr skončil, ale…
Dva "typy" kratší pracovní doby Naznačil jsem to už minule, když jsem o kratší pracovní době psal…
Třikrát méně závažně? Název toho výpovědního důvodu k tomu svádí. Totiž že ona 3 porušení pracovní kázně musejí…
Nařízená vs. dohodnutá Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci buď nařídit, nebo se s ním na takové práci dohodnout.…
Dovolená a zkušební doba Není to nic neobvyklého. Zaměstnanec změní zaměstnání, nový zaměstnavatel s ním sjedná zkušební dobu…
Jiný než pětidenní pracovní týden Na co chci poukázat a kde se může kratší pracovní doba svým…
Označení a podmínky Zaměstnavatelé ji nazývají různě – prémie, odměna, osobní ohodnocení. Různě též koncipují kritéria a…
Jednou z podmínek pro vznik nároku na dlouhodobé ošetřovné je dle ustanovení § 41a odst. 1 zákona č.…
Bez důvodu to nejde Je pochopitelné, že když je zaměstnanec nucen vykonávat jinou než sjednanou práci, musí…
Načasování prohlídky Pokud posouzení zdravotní způsobilosti žáka či studenta v souvislosti s jeho odbornou praxí nutné je, a tento…
Začátek a konec lhůty Novela vyhlášky odpověděla na častý dotaz ze strany zaměstnavatelů, od kterého dne počítat…
Vstupní prohlídka slouží k tomu, aby nebyl uchazeč o zaměstnání v souvislosti se vznikem pracovněprávního vztahu nebo zaměstnanec při…
  Do nabytí účinnosti novely byl dle ustanovení § 81 odst. 3 ZOZ dodavatel náhradního plnění povinen…
Pracovní poměr na dobu určitou To pravidlo neplatí už bezmála 8 let, najdou se ale zaměstnavatelé, kteří…
I po novele zákona o specifických zdravotních službách (ZSZS) bude mít zaměstnavatel možnost zajišťovat za výše popsaných…
Výpověď Výpověď je jednostranným způsobem zrušení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce. Použít…
Vazba na pracovní dobu Mohlo by se zdát, že ta rovnice platí, ale není tomu tak. Totiž…
V tom nejširším slova smyslu (a vyplývá to přímo ze znění ustanovení § 52 písm. f) ZP) jsou neuspokojivé…
Na čí straně je to překážka v práci? Jednou z velmi diskutovaných otázek v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru pro…
Chce-li zaměstnavatel dodržet všechny své povinnosti vztahující se k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a neriskovat…
Nadbytečnost vs. kratší pracovní doba Mnozí zaměstnanci se domnívají, že když nepotřebuje zaměstnavatel jejich práci jen zčásti,…
Jak vyplývá z ustanovení § 95 odst. 3 ZP, pracovní pohotovost, při které nedojde k výkonu práce (zaměstnavatel po…
Uzavření dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce vede k založení základního pracovněprávního vztahu. Fyzickou osobu vykonávající…
Kdyby pracovní poměr skončil (byl rozvázán) vždy tímto způsobem, ubylo by zřejmě soudních sporů. To proto, že…
Oznámení předem Že musí být zrušení ve zkušební době provedeno zásadně v písemné formě, je nabíledni a všeobecně…
Protože podstatou pružného rozvržení pracovní doby je určení základní pracovní doby, v níž je zaměstnanec povinen být na…
Také ve vztahu k právní úpravě dovolené sehrává nemoc (dočasná pracovní neschopnost) poměrně důležitou roli. Jde především o…