ČLÁNKY

Text právního předpisu je jedna věc. Jeho výklad a pochopení věc druhá. Jedno bez druhého se přitom neobejde. V této souvislosti mohou být personalistovi dobrým pomocníkem i články v odborných časopisech.

Článků k různým problémům z pracovněprávní praxe jsem napsal nespočet. Úryvky z nich najdete na této stránce. Celé znění článku je možné dohledat v příslušném periodiku nebo v některém z dostupných právních informačních systémů. V každém článku najdete informaci, kde konkrétně byl text publikován.

Nejnovější články

O práci přesčas

Nařízená vs. dohodnutá Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci buď nařídit, nebo se s ním na takové práci dohodnout.…

Dovolená v různých situacích

Dovolená a zkušební doba Není to nic neobvyklého. Zaměstnanec změní zaměstnání, nový zaměstnavatel s ním sjedná zkušební dobu…

Dovolená a kratší pracovní doba

Jiný než pětidenní pracovní týden Na co chci poukázat a kde se může kratší pracovní doba svým…

Nenárokové složky mzdy

Označení a podmínky Zaměstnavatelé ji nazývají různě – prémie, odměna, osobní ohodnocení. Různě též koncipují kritéria a…

Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva

Jednou z podmínek pro vznik nároku na dlouhodobé ošetřovné je dle ustanovení § 41a odst. 1 zákona č.…

Převedení zaměstnance na jinou práci

Bez důvodu to nejde Je pochopitelné, že když je zaměstnanec nucen vykonávat jinou než sjednanou práci, musí…

Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání

Načasování prohlídky Pokud posouzení zdravotní způsobilosti žáka či studenta v souvislosti s jeho odbornou praxí nutné je, a tento…

Periodická prohlídka

Začátek a konec lhůty Novela vyhlášky odpověděla na častý dotaz ze strany zaměstnavatelů, od kterého dne počítat…

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka slouží k tomu, aby nebyl uchazeč o zaměstnání v souvislosti se vznikem pracovněprávního vztahu nebo zaměstnanec při…

Náhradní plnění po dvou novelách

  Do nabytí účinnosti novely byl dle ustanovení § 81 odst. 3 ZOZ dodavatel náhradního plnění povinen…

Zaměstnávání starobních důchodců

Pracovní poměr na dobu určitou To pravidlo neplatí už bezmála 8 let, najdou se ale zaměstnavatelé, kteří…

Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb

I po novele zákona o specifických zdravotních službách (ZSZS) bude mít zaměstnavatel možnost zajišťovat za výše popsaných…

Skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Výpověď Výpověď je jednostranným způsobem zrušení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce. Použít…

Porušení (porušování) pracovní kázně

Vazba na pracovní dobu Mohlo by se zdát, že ta rovnice platí, ale není tomu tak. Totiž…

Neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance

V tom nejširším slova smyslu (a vyplývá to přímo ze znění ustanovení § 52 písm. f) ZP) jsou neuspokojivé…

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci

Na čí straně je to překážka v práci? Jednou z velmi diskutovaných otázek v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru pro…

Doba trvání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Chce-li zaměstnavatel dodržet všechny své povinnosti vztahující se k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a neriskovat…

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance

Nadbytečnost vs. kratší pracovní doba Mnozí zaměstnanci se domnívají, že když nepotřebuje zaměstnavatel jejich práci jen zčásti,…

Pracovní pohotovost

Jak vyplývá z ustanovení § 95 odst. 3 ZP, pracovní pohotovost, při které nedojde k výkonu práce (zaměstnavatel po…

Uzavření a vznik dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Uzavření dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce vede k založení základního pracovněprávního vztahu. Fyzickou osobu vykonávající…

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Kdyby pracovní poměr skončil (byl rozvázán) vždy tímto způsobem, ubylo by zřejmě soudních sporů. To proto, že…

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Oznámení předem Že musí být zrušení ve zkušební době provedeno zásadně v písemné formě, je nabíledni a všeobecně…

Pružné rozvržení pracovní doby v praxi

Protože podstatou pružného rozvržení pracovní doby je určení základní pracovní doby, v níž je zaměstnanec povinen být na…

Vybrané problémy související s nemocí zaměstnance

Také ve vztahu k právní úpravě dovolené sehrává nemoc (dočasná pracovní neschopnost) poměrně důležitou roli. Jde především o…