AKTUÁLNĚ Z JUDIKATURY A ČLÁNKŮ

Nejnovější judikatura

Ujednání kolektivní smlouvy o tzv. nabídkové povinnosti zaměstnavatele před rozvázáním pracovního poměru představuje zákonem předpokládanou úpravu práv…
Cílem (smyslem) právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů je – mimo jiné – zvláštní…
Souhlas odborové organice s ukončením pracovního poměru člena jejího orgánu ve funkčním období nebo po jeho skončení,…

Ukázky z mých článků

Doba trvání Ačkoliv formulace o „době, na kterou se dohoda uzavírá“ může v praxi vyvolávat pochybnosti, zdali je…
Rozdílná povaha druhu práce a pracovní náplně se projevuje také při potřebě jejich změny. Druh práce lze…
O čem je vlastně ta dohoda? Není pochybnost o tom, že aby vůbec mohl zaměstnavatel určit zaměstnanci…