AKTUÁLNĚ Z JUDIKATURY A ČLÁNKŮ

Nejnovější judikatura

Podle ustanovení § 138 zákoníku práce výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají…
Umožňuje-li ustanovení § 170 odst. 2 zákoníku práce, aby zaměstnavatel se zaměstnancem sjednal základní sazbu zahraničního stravného,…
Jistě není pochyb o tom, že sociálněekonomické podmínky dané lokality ovlivňují trh práce jak na straně nabídky,…

Ukázky z mých článků

Kdy končí výkon práce Do 29. 7. 2020 platilo dle ustanovení § 73a odst. 1 zákoníku práce,…
Doba trvání Ačkoliv formulace o „době, na kterou se dohoda uzavírá“ může v praxi vyvolávat pochybnosti, zdali je…
Rozdílná povaha druhu práce a pracovní náplně se projevuje také při potřebě jejich změny. Druh práce lze…