AKTUÁLNĚ Z JUDIKATURY A ČLÁNKŮ

Nejnovější judikatura

Dovolací soud si je vědom citlivosti projednávané problematiky, a to zejména ve vztahu k sociálním dopadům situace…
Není pochyb o tom, že smysl a účel konkurenční doložky spočívá zejména v tom, aby zaměstnavatel byl…
Z ustanovení § 77 odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že na práci konanou na základě dohody o…

Ukázky z mých článků

Dovolená v "hodinách" Když se člověka nedotčeného ve větší míře pracovním právem zeptáte, co slyšel nebo ví…
Rozhodnutí o organizační změně Bez toho to prostě nejde. Zaměstnavatel musí nejprve přijmout rozhodnutí o organizační změně,…
Kdy končí výkon práce Do 29. 7. 2020 platilo dle ustanovení § 73a odst. 1 zákoníku práce,…